Hastrupskolen

Funktionsbeskrivelse SSP Gadeplan på Hastrupskolen, maj 2014
 
Tæt samarbejde med skolens ressourceteam, omkring kriminalitetsforebyggelse
og kriminalitetsreducerede tiltag. Herunder med særlig fokus på: fravær og
risikoadfærd, tidlig flirten med rygning, alkohol, sex og stoffer. Jeg vil deltage i
SSP møder på skolen og SSP netværksmøder, men kan også, hvor det findes
relevant, deltage i netværksmøder, elevsamtaler, forældresamtaler samt sparring
med ansatte ved Hastrupskolen.
 
Har særlige kompetencer indenfor æresrelaterede konflikter med fokus på etniske
minoritetsgrupper samt konflikthåndtering og ungemægling.
 

Tjek vores hjemmeside: www.sspkoege.dk/unge/